National Digital ID

Apa itu ID Digital

 
  • Identiti Digital (ID Digital) merupakan suatu perwakilan yang unik mengenai identiti seseorang, yang digunakan untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan digital dan menjalankan transaksi secara dalam talian secara lebih selamat melalui proses pengesahan.
  • Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa (ITU) mentakrifkan ID Digital sebagai perwakilan digital untuk sesebuah entiti yang cukup terperinci untuk membezakan individu tersebut dalam konteks digital.
  • World Bank Identification for Development atau ID4D menganggap Identiti Digital sebagai satu set atribut yang disimpan, ditangkap secara elektronik dan kelayakan yang berupaya mengenal pasti seseorang secara unik.
Related Content
Share this article
Follow