FAQs

Adakah pengecualian fi AA diberikan sekiranya permohonan AA tersebut dihantar oleh pemilik bot nelayan secara terus kepada pihak MCMC?

 
Related Content
Share this article
Follow