INTEGRITY DOCUMENTS2022

 • Surat Pekeliling Bil 6/2022 - Garis Panduan Proses Penyiasatan Kes-kes Tatatertib dan Pelantikan Jawatankuasa Penyiasatan
 • Surat Pekeliling Bil 10/2022 - Penambahan Kepada Polisi Hadiah 2021
 • Surat Pekeliling Bil 11/2022 - Garis Panduan Membuat Pernyataan Awam


2021

 • Surat Pekeliling Bil 4/2021 - Polisi Pendedahan Maklumat
 • Surat Pekeliling Bil 9/2021 - Pelaksanaan Sistem Perisytiharan Harta dan Hadiah SKMM
 • Surat Pekeliling Bil 10/2021 - Polisi Hadiah SKMM


2020

 • Surat Pekeliling Bil 1/2020 - Garis Panduan dan Penerangan Alternate Working Arrangement Solution (AWAS)
 • Surat Pekeliling Bil 2/2020 - Garis Panduan Mengenai Penglibatan Pegawai-Pegawai MCMC yang Memberikan Ceramah di Majlis Rasmi
 • Surat Pekeliling Bil 9/2020 - Garis Panduan Mengenai Surat yang Diterima Daripada Pemimpin Kerajaan
 • Surat Pekeliling Bil 11/2020 - Polisi Pakaian Korporat SKMM


2019

 • Surat Pekeliling Bil 1/2019 - Tatacara Berpakaian Semasa Bekerja dan Semasa Menghadiri Upacara Rasmi
 • Surat Pekeliling Bil 2/2019 - Tatacara Berpakaian Kasual di Pejabat (Fabulous Fridays)
 • Surat Pekeliling Bil 3/2019 - Garis Panduan Penggunaan Media Sosial di Kalangan Staf