Media & Events

Pemberitahuan - Penyelarasan Urusan Permohonan Penguntukan Radas Bagi Perkhidmatan Radio (Cont')

30 Aug 2021
PENYELARASAN URUSAN PERMOHONAN PENGUNTUKAN RADAS BAGI PERKHIDMATAN RADIO AMATUR, STESEN KAPAL DAN RANGKAIAN PERSENDIRIAN RADIO BERGERAK DARAT DARI PEJABAT-PEJABAT NEGERI KE IBU PEJABAT SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA DI CYBERJAYA, SELANGOR PDF

Share this article
Follow