Budget 2020 Forum

Ketua Pegawai Pembangunan MCMC, Puan Bawani Selvaratnam telah mewakili suruhanjaya sebagai ahli panel bagi topik: ‘Digital Economy Accelerated’ sempena Forum Belanjawan 2020 di St Regis, Kuala Lumpur.

Forum itu mengulas mengenai potensi dan impak Belanjawan 2020 dalam memperkasakan ekonomi digital dan menarik pelaburan berimpak tinggi ke arah pembangunan mampan.
 
 
Related Content
Ketua Pegawai Pembangunan MCMC, Puan Bawani Selvaratnam telah mewakili suruhanjaya sebagai ahli panel bagi topik: ‘Digital Economy Accelerated’ sempena Forum Belanjawan 2020 di St Regis, Kuala Lumpur.

Forum itu mengulas mengenai potensi dan impak Belanjawan 2020 dalam memperkasakan ekonomi digital dan menarik pelaburan berimpak tinggi ke arah pembangunan mampan.
Share this article
Follow