Pelancaran Melaka Waterfront Economic Zone (M-WEZ)

Pelancaran Melaka Waterfront Economic Zone (M-WEZ) pada hari ini menjadi asas kepada kerjasama strategik antara MCMC dan Kerajaan Negeri Melaka dalam merealisasikan agenda pembangunan infrastruktur komunikasi yang terancang dan mampan di Negeri Melaka khususnya di kawasan M-WEZ.

MCMC sentiasa menyokong agenda pembangunan yang meletakkan kepentingan perancangan infrastruktur komunikasi sebagai keutamaan dalam penyediaan pembangunan penempatan yang lebih teratur dan menyeluruh.
 
 
Related Content
Share this article
Follow