Pengerusi MCMC mengadakan perbincangan bersama Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia

MCMC melipat gandakan usaha demi kepentingan bersama.

Pengerusi #MCMC, Al-Ishsal Ishak mengadakan perbincangan bersama Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia, YBhg. Datuk Mohd Khairul Adib Abd Rahman pada sebuah sesi taklimat mengenai jalinan kerjasama dan penglibatan  #KementerianPengangkutanMalaysia bagi meningkatkan capaian internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP), pembangunan infrastruktur digital, teknologi 5G serta pemantapan sektor pos dan kurier di seluruh negara.
 
 
Related Content
Share this article
Follow