Penyerahan Laporan Akhir oleh Pasukan Petugas Khas 5G

Pasukan Petugas Khas 5G telah menyerahkan Laporan Akhir kepada Pengerusi MCMC, Al-Ishsal Ishak di Cyberjaya hari ini.

Laporan lengkap tersebut meliputi empat kumpulan kerja iaitu perkara bisnes, pengagihan dan pengurusan spektrum, infrastruktur serta kawal selia.

 
 
 
Related Content
Share this article
Follow