Pertemuan di antara Pengerusi MCMC bersama MB Perlis

Perlis Ke Arah Negeri Digital

Pertemuan yang penuh bermakna di antara Pengerusi #MCMC, Al-Ishsal Ishak bersama MB Perlis, YAB Dato' Seri Azlan Man, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, YB Tuan Azman Mohd Yusof dan Ketua Setiausaha #KKMM, YBhg. Dato' Suriani binti Dato' Ahmad membincangkan mengenai potensi kerjasama, cabaran dan penyelesaian yang perlu diambil oleh kerajaan negeri bagi meningkatkan capaian internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP)di Perlis.
 
 
Related Content
Share this article
Follow