Sesi Taklimat kepada Pegawai dan Pelajar di Maktab Ketahanan Nasional, Putrajaya

Sesi taklimat kepada semua pegawai dan pelajar di Maktab Ketahanan Nasional mengenai Agenda Nasional Negara disampaikan oleh Pengerusi MCMC.

Taklimat tersebut menyentuh mengenai peranan MCMC melalui inisiatif MyDIGITAL dalam memangkin pelaksanaan 5G di Malaysia dan memperkukuhkan infrastruktur digital negara bagi menyediakan kesalinghubungan untuk semua melalui pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA).
 
 
Related Content
Share this article
Follow