Sesi Taklimat NFCP oleh Pengerusi MCMC bersama pihak Industri Kepada YAB Menteri Besar Negeri Sembilan

Sesi Taklimat Pengerusi MCMC, Al-Ishsal Ishak bersama MB Negeri Sembilan, YAB Dato' Seri Haji Aminuddin Bin Harun mengenai jalinan kerjasama kerajaan negeri bagi meningkatkan capaian internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). 

 
 
 
Related Content
Share this article
Follow