Sesi Taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Johor

Johor Ke Arah Negeri Digital

Sesi Taklimat Pengerusi #MCMC, Al-Ishsal Ishak bersama Menteri Besar Johor, YAB Dato’ Dr. Sahruddin bin Jamal untuk mengeratkan lagi jalinan kerjasama di antara kedua-dua pihak bagi meningkatkan capaian internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP). 
 
 
Related Content
Share this article
Follow