Sesi Taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Wilayah Persekutuan

Sesi Taklimat Pengerusi MCMC, Al-Ishsal Ishak bersama Menteri Wilayah Persekutuan, YB Tuan Haji Khalid Bin Abd. Samad mengenai jalinan kerjasama bagi meningkatkan capaian Internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP) serta pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tiga pusat pentadbiran di dalam Wilayah Persekutuan. 
 
 
 
Related Content
Share this article
Follow