Taklimat mengenai pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA) kepada semua Ahli Parlimen

Pengerusi MCMC telah menyampaikan taklimat mengenai pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA) kepada semua Ahli Parlimen di Bangunan Parlimen, taklimat ini juga turut dihadiri oleh YB Dato' Saifuddin Abdullah, Menteri KKMM.

Sesi soal jawab juga telah berlangsung dengan lancar selepas penerangan mengenai aspirasi JENDELA dalam mempertingkatkan liputan dan memperkukuhkan infrastruktur kesalinghubungan negara yang mampan dan inklusif.
 
 
Related Content
Share this article
Follow