Taklimat Pengurusan Komunikasi dalam Cabaran Advokasi Media Sosial oleh Timbalan Pengarah, Bahagian Komunikasi Strategik dan Hubungan Industri

Taklimat Pengurusan Komunikasi dalam Cabaran Advokasi Media Sosial oleh Timbalan Pengarah, Bahagian Komunikasi Strategik dan Hubungan Industri, En. Asrul Muzaffar Mohammed kepada Ahli Jawatankuasa Kerja Teknikal Media Sosial Pemakanan Kebangsaan pada 9 Mac 2023 (Khamis).

 
 
Related Content
Share this article
Follow