The 13th Asian Academy of Management International Conference 2019

Pengerusi MCMC, Al-Ishsal Ishak telah dianugerahkan ‘Anugerah Tokoh Alumni’ sempena Sambutan Ulang Tahun yang ke-50 tahun Universiti Sains Malaysia (USM) diatas pencapaian cemerlang beliau dalam mendokong industri komunikasi dan multimedia seiring dengan hala tuju Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.

Beliau juga menyampaikan pembentangan sebagai ahli panel di Persidangan “ The 13th Asian Academy of Management International Conference 2019” yang bertemakan “Progressing Beyond and Better: Leading Businesses For A Sustainable Future”. Objektif persidangan adalah untuk menggalakkan penyelidikan usaha sama, mewujudkan rangkaian komuniti dan berkongsi idea di antara institusi pengajian tinggi dan pihak industri kearah masa hadapan yang lebih mampan.
 
 
Related Content
Pengerusi MCMC, Al-Ishsal Ishak telah dianugerahkan ‘Anugerah Tokoh Alumni’ sempena Sambutan Ulang Tahun yang ke-50 tahun Universiti Sains Malaysia (USM) diatas pencapaian cemerlang beliau dalam mendokong industri komunikasi dan multimedia seiring dengan hala tuju Wawasan Kemakmuran Bersama 2030.

Beliau juga menyampaikan pembentangan sebagai ahli panel di Persidangan “ The 13th Asian Academy of Management International Conference 2019” yang bertemakan “Progressing Beyond and Better: Leading Businesses For A Sustainable Future”. Objektif persidangan adalah untuk menggalakkan penyelidikan usaha sama, mewujudkan rangkaian komuniti dan berkongsi idea di antara institusi pengajian tinggi dan pihak industri kearah masa hadapan yang lebih mampan.
Share this article
Follow