PUPUK

PUPUK

Program Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil (PUPUK)
Program Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil (PUPUK) adalah inisiatif menyeluruh untuk menggalakkan usahawan mikro menceburi perniagaan dalam talian menerusi platform e-dagang bagi menyokong ekonomi digital negara.

Ia melibatkan kerjasama strategik antara penyedia platform digital, syarikat telekomunikasi serta Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi) untuk memperkasakan dan  membantu usahawan luar bandar terlibat dalam ekonomi digital.
 

Related Content
Share this article
Follow