Mengenai Kami

Kepimpinan Organisasi

 

SEKTOR

1. PEJABAT PENGERUSI
 • Pejabat Pengerusi
 • Ahli-Ahli Suruhanjaya
 • Audit Dalaman 
 • Modal Insan
 • Transformasi Dan Koordinasi Negeri & Pejabat Pengurusan Program
2. PERUNDANGAN
 • Perundangan Dan Sekretarial
 • Hal Ehwal Parlimen
 • Pendakwaan
3. PEMBANGUNAN
 • Infrastruktur
 • Pemberi Perkhidmatan Sejagat
 • Perancangan Spektrum
 • Postal, Kurier Dan Perkhidmatan E-Dagang
4. KAWAL SELIA
 • Pelesenan Dan Penguntukan
 • Kawal Selia Pasaran
 • Pemantauan Kualiti
 • Penguatkuasaan
 • Hal Ehwal Pengguna & Industri
5. KEWANGAN & STRATEGI
 • Pengurusan Risiko
 • Komunikasi Strategik & Hubungan Industri
 • Kewangan
6. KORPORAT & ANTARABANGSA 
 • Strategi Perancangan
 • Perolehan
 • Harta & Pentadbiran
 • Akademi MCMC
 • Hal Ehwal Antarabangsa
7. TEKNOLOGI & INOVASI 
 • Teknologi Generasi Hadapan & Standard
 • Perkhidmatan Digital & Platform Data
 • Teknologi Maklumat Strategik
 • Penyelidikan Industri & Analisis Data
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow