Mengenai Kami

Kepimpinan Organisasi

KLUSTER

1. PEJABAT PENGERUSI
 • Pejabat Pengerusi
 • Ahli-Ahli Suruhanjaya
 • Audit Dalaman Dan Pengurusan Risiko
 • Perundangan Dan Sekretarial
 • Kewangan, Harta dan Pentadbiran
 • Modal Insan
 • Pengoptimuman Organisasi
2.  PEMBANGUNAN
 • Dasar 
 • Infrastruktur
 • Pemberian Perkhidmatan Sejagat
 • Perancangan Spektrum
3. PEMATUHAN
 • Pelesenan dan Penguntukan
 • Pemantauan Keselamatan Rangkaian 
 • Pematuhan
 • Penguatkuasaan
 • Koordinasi Negeri Dan Pos
4. DIGITAL
 • Teknologi dan Standard
 • Komunikasi Strategik
 • Kebolehan Digital
 • Komuniti dan Masyarakat Digital
5. KORPORAT 
 • Hal Ehwal Parlimen
 • Perolehan
 • Penyelidikan Industri 
 • Hal Ehwal Konsumer
 • Sistem Maklumat Strategik
 • Hal Ehwal Antarabangsa
 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow