National Digital ID

Jadual Simposium


25 SEPTEMBER 2017 (ISNIN)
 
MASA PROGRAM
8:00 – 8:50 am Ketibaan Tetamu Jemputan & Pendaftaran
9:00 –  9:05 am Bacaan Doa
9:05 – 9:20 am Ucapan Alu-aluan dan Perasmian
 
YBhg Tan Sri Halim Shafie,
Pengerusi, MCMC
 
9:20 – 10:00 am Sesi 1: Visi ke realiti – mewujudkan sebuah Komuniti Pintar di Malaysia
 
 • Pelan Tindakan (Blueprint) Komuniti Pintar;
 • Rakan kongsi usaha sama;
 • Memacu pengembangan ekonomi dan meningkatkan kualiti hidup Rakyat; dan
 • Pembangunan infrastuktur yang terangkum dan berterusan.
 
Pn. Nor Akmar Shah Minan
Ketua Bahagian
Komuniti Digital & Koordinasi Program, MCMC
 
10:00 – 10:05 am Sesi Bergambar
10:05 – 10:15 am Minum Pagi
10:15 – 10:45 am Sesi 2: Rancangan Malaysia Ke-11 – Memperkasa Infrastruktur Bagi Pembangunan Bandar Pintar Di Masa Hadapan
 
 • Usaha Kerajaan dalam menggalakkan gaya hidup pintar di bandar
 • Fokus dalam memperkukuh infrastruktur untuk membangunkan sebuah negara yang bijak
 • Transformasi dari ‘Smart Community’ kepada ‘Smart Malaysia’

YBrs Dr Sharifah Adlina Binti Syed Abdullah
Pengarah Seksyen K-Ekonomi
Unit Perancang Ekonomi
 
10:45 – 11:15 am  
Sesi 3 Mewujudkan Infrastruktur Telekomunikasi bertaraf dunia di Malaysia
 
 • Status rangkaian telekomunikasi dan liputan perkhidmatan di Malaysia
 • Kepentingan infrastruktur yang efektif dalam pembentukan ‘Smart Malaysia’
 • Perancangan menambahbaik infrastruktur telekomunikasi bertaraf dunia di Malaysia
 
En. Nor Azhar Hassan
Ketua Bahagian Infrastruktur, MCMC
 
11:15 – 11:45 am  
Sesi 4: Merealisasikan Inisiatif Kerajaan dalam Membentuk Negara Pintar
 
 • Konsep utama dalam membentuk ‘Smart Malaysia’.
 • Dasar, strategi dan Pelan Tindakan bagi pelaksanaan pembangunan negara pintar.
 • Indikator pengukuran pencapaian pelaksanaan kearah Negara Pintar.
 
Dr Yusminar Yunus
Pengarah Bahagian Kerajaan Digital
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU)
 
11:45 am – 12:15 pm  
Sesi 5: Rangka Kerja Berteraskan Aspek Informasi Dan Komunikasi Dalam Menyeragamkan Bandar Pintar
 
 • Peranan sistem maklumat dan komunikasi sebagai penyumbang kepada bandar pintar
 • Elemen-elemen dalam membentuk bandar pintar
 
Tn Hj Nor Sallehi Bin Kasim
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
 
12:15 – 12:30 pm Cabutan Bertuah
12:30 – 2:00 ptg Rehat & Makan Tengahari
2:00 – 2:30 pm  
Sesi 6:  Mewujudkan bandar pintar untuk kelangsungan hidup rakyat
 
 • Kepentingan bandar pintar dalam memudahkan kelansungan hidup rakyat.
 • Elemen – elemen dalam blok pembinaan bandar pintar.
 • Inisiatif Smart Putrajaya
 
YBhg Datuk Seri Hj Hasim Hj Ismail
Presiden
Perbadanan Putrajaya (PPj)
 
2:30 – 3:00 pm  
Sesi 7:  Peranan PBT dalam memanfaat penggunaan teknologi untuk rakyat
 
 • Peranan PBT dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang efisien di Malaysia.
 • Halangan / kekangan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Malaysia.
 • Penggunaan Teknologi yang efisien dalam memberi manfaat kepada rakyat
 
En. Peter Jiton
Penolong Pegawai Daerah
Majlis Daerah Kota Belud
 
3:00 – 3:30 pm  
Sesi 8:  Australia: Pembangunan Komuniti Pintar
 
 • Polisi pembangunan komuniti pintar di Australia.
 • Peranan PBT dalam pelaksanaan komuniti pintar di Australia.
 
En. Shazwan Rezal Zulkifli
Infrastructure Country Manager (Kuala Lumpur)
The Australian Trade and Investment Commission (Austrade)
 
3:30 – 4:00 pm Sesi 9: Perkhidmatan Kewangan Mudah Alih
 
 • Transformasi perkhidmatan digital
 • Kepentingan transformasi digital dalam membangunkan Komuniti Pintar

En. Praven Rajan
Ketua Pegawai Digital
Digi Telecommunications Sdn Bhd
 
4:00 – 4:30 ptg Minum Petang
4:30 – 5:30 pm  
Diskusi Meja Bulat: Smart Malaysia
 
 • ‘Smart Malaysia’ dari Perspektif Kerajaan
 • Perancangan dan Polisi bagi Penambahbaikan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Smart Malaysia
 
 
Moderator:
Pn Bawani Selvaratnam
Ketua Bahagian
Strategi dan Dasar, MCMC
 
Ahli Panel:
 
Pn. Nor Akmar Shah Minan
Ketua Bahagian
Komuniti Digital & Koordinasi Program, MCMC
 
En. Adrian Abdul Ghani
Ketua Bahagian
Perkhidmatan Digital dan Platform Data, MCMC
  
Dr Yusminar Yunus
Pengarah Bahagian Kerajaan Digital, MAMPU
 
Wakil
Perbadanan Putrajaya
    
5:30 – 5:45 pm  
Cabutan Bertuah
 
5:45 pm Tamat hari pertama

 
26 SEPTEMBER 2017 (SELASA)
 
MASA PROGRAM
9:00 - 9:30 am Sesi 9: Visualisasi pembangunan infrastruktur talian tetap di Malaysia
 
 • Status rangkaian tetap dan liputan perkhidmatan
 • Gentian Optik sebagai infrastruktur asas
 • Membangunkan rangkaian dan infrastuktur yang efektif dari segi kos dan ketahanan
 • Perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan isi rumah dan perniagaan
 
Pn Asmawati Binti Yusof
Chief Network & IT Architecture
Telekom Malaysia
 
9:30 – 10:00 am
 
Sesi 10: Membangunkan rangkaian tanpa wayar yang baik di Malaysia
 
 • Status rangkaian tanpa wayar dan liputan perkhidmatan
 • Pelan menyeluruh penyedia perkhidmatan 2017 - 2020
 • Model pelaksanaan merangkaikan Malaysia
 
En Barkhatul Zaman
Maxis Communication Berhad
(wakil pemberi perkhidmatan tanpa wayar)
 
10:00 – 11:00 am Diskusi Meja Bulat: Cabaran Pelaksanaan Infrastruktur dalam Merealisasikan Negara Pintar
 
Moderator:
En Nor Azhar Hasan
Ketua Bahagian Infrastruktur, MCMC
 
Ahli Panel:
 
En. Iskandar Sabri Rahmat
Vice President, Urban Observatory,
Iskandar Regional Development Authority (IRDA)
 
Tn Hj Nor Sallehi Bin Kasim
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
 
Pn Asmawati Binti Yusof
Chief Network & IT Architecture
Telekom Malaysia
 
En Barkhatul Zaman
Maxis Communication Berhad
(wakil pemberi perkhidmatan tanpa wayar)
 
11:00-11:15 am Cabutan Bertuah
11:15 – 11:45 pagi Minum Pagi
11:45 am – 12:30 pm Sesi Rumusan dan Kesimpulan
 
YBhg. Dato’ Mohd Ali Hanafiah Mohd Yunus
Ketua Pegawai Komunikasi & Ekosistem Digital
Malaysian Communications & Multimedia Commission
12:30 pm Upacara Penutup
 
 
 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow