JENDELA

Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA) telah dibangunkan secara kolektif oleh pemain industri dan pihak Kerajaan melalui sesi Makmal Infrastruktur Digital Negara yang dianjurkan oleh MCMC daripada 13 Julai sehingga 14 Ogos 2020, bagi mempertingkatkan tahap kesalinghubungan & kualiti pengalaman perkhidmatan  komunikasi di seluruh negara.

JENDELA akan memperluas liputan dan mempertingkat kualiti perkhidmatan jalur lebar melalui inisiaitif-inisiatif yang telah dikenalpasti serta mempersiapkan negara ke arah teknologi 5G.

Klik di sini untuk mendapatkan laporan JENDELA.
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow