Bagaimana untuk membuat aduan anda

Membuat Aduan

1. Perkhidmatan Telekomunikasi
 • Copper / DSL services
 • Cellular Services
 • Fiber services
 • Fixed Line services
 • IP Telephony
 • Public phone
 • Wireless Services
 • Wired Broadband
2. Perkhidmatan Penyiaran
 • Pay TV
 • Free To Air TV
 • Radio
3. Perkhidmatan Kurier
 • Pos dan Kurier
4. Masalah Kandungan atas Talian
 • Kandungan berkaitan Perkauman, Institusi Diraja dan Agama
 • Kandungan mengancam, lucah, palsu, tidak senonoh & menyinggung perasaan
5. Perkara Subsidiari
 • Apparatus Assignment/Radio Amateur
 • License Enquiry
 • Special Project by MCMC
 • Non-Standard Equipment
 • Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)
 • Radiation
 • Spectrum Interference
 • Telecommunication Tower/Structure
 • TV Parabola
FOLLOW THE STEPS BELOW TO MAKE YOUR COMPLAINT:Hubungi penyedia perkhidmatan anda untuk penyelesaian.Jika aduan anda tidak dapat diselesaikan, sila hubungi:THE COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA CONSUMER FORUM OF MALAYSIA (CFM)

MCMC Tower 2, Jalan Impact, Cyber 6,
63000 Cyberjaya, Selangor

Emel: [email protected]

MCMC Consumer Care Centre Hotline: 1800 188 030 (8.30am – 5.30pm Isnin - Jumaat)

Fax: +603 8680 9920

Portal: https://cfm.my/THE COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA CONTENT FORUM OF MALAYSIA (CMCF)

MCMC Tower 2, Jalan Impact, Cyber 6,
63000 Cyberjaya, Selangor

Email: [email protected]

MCMC Consumer Care Centre Hotline: 1800 188 030 (8.30am – 5.30pm Isnin - Jumaat)

Portal: https://contentforum.my/POSTAL FORUM (PF)

MCMC Tower 2, Jalan Impact, Cyber 6,
63000 Cyberjaya, Selangor

Emel: [email protected]

MCMC Consumer Care Centre Hotline: 1800 188 030 (8.30am – 5.30pm Isnin - Jumaat)

Portal: https://postalforum.my/Sekiranya anda tidak berpuashati dengan penyelesaian yang diberikan, anda boleh mengemukaan aduan menerusi:

SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (MCMC)

Jabatan Perlindungan Pengguna
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC)
MCMC Tower 1, Jalan Impact, Cyber 6,
63000 Cyberjaya, Selangor

Portal: https://aduan.mcmc.gov.my/

Emel: [email protected]

MCMC Consumer Care Centre Hotline: 1800 188 030 (8.30am – 5.30pm Isnin - Jumaat)

Fax: +6038688 1880
Masalah Kandungan Dalam Talian
Pihak MCMC bukanlah satu-satunya agensi yang mempunyai kuasa untuk menyiasat aduan berkaitan kandungan di internet. Pemberian kandungan di internet adalah tertakluk kepada semua undang-undang negara yang berkaitan dan laporan/aduan boleh di buat di agensi-agensi berkuatkuasa mengikut bidang kuasa masing-masing seperti berikut:
 
Type of Offence National Laws Enforcing Agencies
Hasutan - Akta Hasutan 1948 Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Menggugat Keselamatan Negara - Kanun Keseksaan
- Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012 (SOSMA)
- Akta Pencegahan Keganasan (2015) (POTA)
Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Penipuan Kewangan / Penipuan / Perdagangan - Akta Syarikat 1965 Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
- Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
- Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
- Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Act 613)
Bank Negara Malaysia (BNM)
- Akta Jualan Langsung 1993
- Akta Perlindungan Pengguna 1999 (termasuk urusan jual beli atas talian)
- Akta Perdangan Elektronik 2006
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia (KPDN)
- Akta Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC)
- Kanun Keseksaan (Seksyen 420) Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Pelanggaran Hak Cipta dan Tanda Dagangan - Copyright Act 1987 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia (KPDN)
Fitnah - Kanun Keseksaan
- Akta Fitnah 1957
Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Tindakan Sivil
Ucapan Kebencian (Kaum, Agama, Diraja – 3R) - Akta Hasutan 1948
- Kanun Keseksaan
Polis Diraja Malaysia (PDRM)
- Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC)
Agama (Ajaran Sesat / Penyelewengan Agama) - Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Jabatan Hal Ehwal Islam
Kesopanan dan Kesusilaan Awam - Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC)
- Kanun Keseksaan Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Penipuan melalui penyamaran - Kanun Keseksaan Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Perubatan(Iklan dan jualan) - Akta Ubat (Iklan & Jualan) 1956 Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
Eksport, pemindahan, transit dan pembrokeran barang strategik (iaitu: barangan ketenteraan, bahan nuklear, kemudahan, peralatan dan, dsb.) - Akta Perdagangan Strategik 2010 Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI)
Perjudian/Pertaruhan - Akta Rumah Judi Terbuka 1953
- Akta Pertaruhan 1953
- Akta Pertaruhan Pool 1967
Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Ancaman Harta / Nyawa - Kanun Keseksaan Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Penggodaman - Akta Jenayah Komputer 1997  Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Pelanggaran Data - Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow