Sektor

Senarai Pihak Berkuasa Pemerakuan dan Pengiktirafan

Senarai Pemengang Lesen Dan Pengiktirafan Di Bawah Akta Tandatangan Digital 1997

Senarai Pihak Berkuasa Pemerakuan Berlesen  

 1. Pos Digicert Sdn Bhd (457608-K)
  No 8-3A-02 Star Central
  Lingkaran Cyberpoint Timur
  63000 Cyberjaya
  Selangor Darul Ehsan

  No. Lesen: LPBP-1/2015-(3)
  Tarikh Dikeluarkan: 25 Disember 2015
  Tarikh Tamat Tempoh: 24 Disember 2020

  Tel: +603 8800 6000
  Fax: +603 8800 6088
  www.posdigicert.com.my
  Rekod Penzahiran
  Laporan Audit Pematuhan Tahunan
   
 2. MSC Trustgate.Com Sdn Bhd (478231-X)
  Suite 2-9, Level 2 Block 4801
  CBD Perdana
  Jalan Perdana
  63000 Cyberjaya
  Selangor

  No. Lesen: LPBP-2/2015(2)
  Tarikh Dikeluarkan: 25 Julai 2015
  Tarikh Tamat Tempoh: 24 Julai 2020

  Tel: +603 8318 1800
  Fax: +603 8319 1800
  www.msctrustgate.com
  Rekod Penzahiran
  Laporan Audit Pematuhan Tahunan
   
 3. Telekom Applied Business Sdn Bhd (455343-U)
  Level 2 Left Wing, TMIT Complex
  3300 Lingkaran Usahawan 1 Timur
  63000 Cyberjaya, Selangor

  Certificate No: LPBP-3/2018(1)
  Issuing date: 1 Ogos 2018
  Expiry date: 31 Julai 2021

  Tel: +603 8318 1709
  Fax: +603 8318 1703
  www.tab.com.my
  Rekod Penzahiran
  Laporan Audit Pematuhan Tahunan
   
 4. Raffcomm Technologies  Sdn Bhd (1000449-W)
  Unit B-G-03, CoPlace 1 2270
  Jalan Usahawan 2
  63000 Cyberjaya
  Selangor 

  Licensed No: LPBP-4/2018
  Issuing date: 1 Mei 2018
  Expiry date: 30 April 2021

           Tel: +603 8686 1230
           Fax: +603 8686 1231
           www.rafftech.my
           Rekod Penzahiran
           Laporan Audit Prestasi


Senarai Repositori Diiktiraf

 1. Pos Digicert Sdn Bhd (457608-K)
  No 8-3A-02 Star Central
  Lingkaran Cyberpoint Timur
  63000 Cyberjaya
  Selangor Darul Ehsan

  Certificate No: PPR-1/2015-(3)
  Issuing date: 25 Disember 2015
  Expiry date: 24 Disember 2020

  Tel: +603 8992 8800
  Fax: +603 8992 8810
  www.posdigicert.com.my
   
 2. MSC Trustgate.Com Sdn Bhd (478231-X)
  Suite 2-9, Level 2 Block 4801
  CBD Perdana
  Jalan Perdana
  63000 Cyberjaya
  Selangor

  Certificate No: PPR-2/2015(2)
  Issuing date: 25 Julai 2015
  Expiry date: 24 Julai 2020

  Tel: +603 8318 1800
  Fax: +603 8319 1800
  www.msctrustgate.com
   
 3. Telekom Applied Business Sdn Bhd (455343-U)
  Level 2 Left Wing, TMIT Complex
  3300 Lingkaran Usahawan 1 Timur
  63000 Cyberjaya, Selangor

  No. Perakuan: LPBP-3/2018(1)
  Tarikh Dikeluarkan: 1 Ogos 2018
  Tarikh Tamat Tempoh: 31 Julai 2021

  Tel: +603 8318 1709
  Fax: +603 8318 1703
  www.tab.com.my

​       4. Raffcomm Technologies  Sdn Bhd (1000449-W)
            Unit B-G-03, CoPlace 1
            2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
            63000 Cyberjaya
            Selangor 

           No. Perakuan: PPR-4/2018
           Tarikh Dikeluarkan: 1 Mei 2018
           Tarikh Tamat Tempoh: 30 April 2021

           Tel: +603 8686 1230
           Fax: +603 8686 1231
           www.rafftech.my


Senarai Perkhidmatan Penanda Tarikh/Masa Diiktiraf 

      1.  Pos Digicert Sdn Bhd (457608-K)
          No 8-3A-02 Star Central
          Lingkaran Cyberpoint Timur
          63000 Cyberjaya
          Selangor Darul Ehsan

           Certificate No: PPTM-3/2020
           Issuing date: 2 January 2020
           Expiry date: 24 December 2020

           Tel: +603 8992 8800
           Fax: +603 8992 8810
          www.posdigicert.com.my


Senarai Pihak Berkuasa Pemerakuan Asing Diiktiraf 

Tiada

 

 

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow