Sektor

Mengenai Akta Perdagangan Strategik


MCMC mempunyai dua fungsi di bawah STA 2010, pertama, sebagai agensi Pelesenan bagi perniagaan eksport, kedua-dua kategori barangan strategik, iaitu komputer dan barangan telekomunikasi, serta keselamatan maklumat.Selain daripada MITI dan MCMC, terdapat beberapa agensi lain terlibat dalam aktiviti-aktiviti Pelesenan bagi kategori barangan strategik yang telah diwartakan, termasuk Lembaga Perlesenan Tenaga Atom dan Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kedua, MCMC juga bertindak sebagai sebuah agensi penguatkuasaan STA 2010, selain daripada Polis Diraja Malaysia, Kastam Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
 
Untuk maklumat lanjut mengenai Akta Perdagangan Strategik sila klik link dibawah: https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/sta2010?mid=105
 


 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow