Spektrum

Gangguan Spektrum

Mengenai gangguan spektrum, anda boleh menghantar aduan Radio Frequency Interference (RFI) kepada MCMC mengikut seksyen 69, CMA. Prosedur untuk menghantar aduan RFI adalah seperti berikut:

Anda juga boleh mendapatkan bantuan teknikal daripada MCMC untuk menjalankan pengimbasan RFI dengan menghantar borang lengkap Permohonan Pengimbasan RFI kepada spectrum.monitoring@mcmc.gov.my. Keutamaan utama akan diberikan untuk menyelesaikan aduan RFI complaint berbanding menjalankan pengimbasan RFI. 

RFI Complaint Form
RFI Scanning Request Form 

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow