Spektrum

Koordinasi Spektrum Antarabangsa

Perkhidmatan Terrestrial


Perkhidmatan terrestrial tidak terhad kepada, penyiaran, talian tetap, talian mudah alih, talian mudah alih darat, talian mudah alih penerbangan, talian mudah alih maritim, radionavigation dan perkhidmatan radiolocation. Penggunaan frekuensi oleh stesen-stesen di kawasan sempadan Brunei, Indonesia, Singapura dan Thailand memerlukan koordinasi.
 
Penyelarasan dua hala atau berbilang pihak ditujukan untuk operasi bebas gangguan sedia ada dan merancang sistem pentadbiran. Empat (4) jawatankuasa ditubuhkan untuk menangani perkara-perkara mengenai pengurusan spektrum di kawasan-kawasan sempadan bersama, iaitu:
 
i.Frequency Assignment Committee of Singapore, Malaysia and Brunei Darussalam (FACSMAB);
ii.Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Malaysia – Thailand Common Border (JTC);
iii.Joint Committee on Communications between the Republic of Indonesia and Malaysia (JCC); and
iv.Trilateral Coordination Meeting between the Republic of Indonesia, Malaysia and Singapore.
 
Mana-mana stesen beroperasi di kawasan-kawasan sempadan yang memerlukan penguntukan radas perlu menyelaraskan dengan negara-negara jiran, sebelum membawa kepada penggunaan stesen.


Perkhidmatan Satelit 


Spektrum and posisi orbit sangat berharga dan termasuk di dalam sumber yang tidak terbatas . Ia perlu ditadbir dan diurus untuk penggunaan cekap, bagi mengelakkan gangguan yang berbahaya di antara rangkaian satelit.

The International Telecommunication Union (ITU) menguruskan prosedur dan peruntukan yang telah dikeluarkan di dalam ITU Radio Regulations (RR) mengenai penggunaan spektrum dan orbit-orbit dengan cekap oleh ITU Member States.

In order for satellite network filings (Advance Publication Information, Coordination Request and Notification) untuk medapatkan perlindungan kawal selia di bawah ITU RR, satellite network filings must be registered into the ITU Master International Frequency Register (MIFR). Application of Malaysian satellite network filings to the ITU shall be done through MCMC who is the notifying administration for Malaysia recognized by ITU.

Bagi membolehkan satellite network filings  (Advance Publication Information, Coordination Request and Notification) untuk medapatkan perlindungan kawal selia di bawah ITU RR, satellite network filings perlu didaftarkan di dalam ITU Master International Frequency Register (MIFR). Permohonan untuk  Malaysian satellite network filings kepada ITU perlu dibuat melalui MCMC yang merupakan agensi berhubung untuk Malaysia dikenali oleh ITU.

Untuk sebarang pertanyaan atau penjelasan, sila hubungi:

Spectrum Planning Division
Malaysian Communications and Multimedia Commission
MCMC Tower 1, Jalan Impact, Cyber 6
63000 Cyberjaya, Selangor, MALAYSIA
Email: satcoord@mcmc.gov.my
Fax no.: +603 – 8318 8181
 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow