Spektrum

Kumpulan Kerja Persediaan Kebangsaan bagi Persidangan Radio Komunikasi Sedunia (NPWG)

Introduction

Persidangan (WRC) World Radiocommunication ialah forum (treaty-level) yang berlangsung setiap tiga hingga empat tahun oleh International Telecommunication Union (ITU). Objektif WRC adalah untuk mengkaji semula dan menyemak ITU Radio Regulations (RR), iaitu satu perjanjian antarabangsa yang mentadbir penggunaan:

  • spektrum frekuensi radio
  • orbit satelit geopegun
  • orbit non-geostationary-satelit


Perubahan kepada RR akan mengakibatkan perubahan/ atau kemas kini kepada pelan spektrum Malaysia dan kemungkinan perubahan dasar, teknikal, operasi dan perkara kawal selia yang boleh menjejaskan peruntukan kepada lebih 40 perkhidmatan komunikasiradio untuk menggunakan frekueansi radio spektrum dan orbit satelit.

Peranan utama Kumpulan Kerja Persediaan Kebangsaan  bagi Persidangan Radio Komunikasi Sedunia atau NPWG adalah untuk membangunkan kedudukan Malaysia ke atas agenda WRC. Keanggotaan NPWG merangkumi wakil daripada industri, agensi kerajaan dan pengguna spektrum. Untuk WRC yang akan datang iaitu WRC-19, struktur kumpulan kerja NPWG-19 ialah seperti berikut:

Working Party WRC-19 Agenda Items WP Chairman
WP:1 Land Mobile and Fixed Services 1.11,1.12,1.14,1.15

Syed Khairulazrin Syed Khairuldin, MCMC

WP2: Broadband Applications in the Mobile Service 1.13, 1.16, 9.1 (Issues 9.1.1,9.1.5, 9.1.8)
WP3: Satellite Services 1.4, 1.5, 1.6,7, 9.1 (Issues 9.1.2,9.1.3,9.1.9)
Yushida Mohd Yunus, MCMC
WP4: Science Services 1.2, 1.3, 1.7
WP5: Maritime, Aeronautical and Amateur Services 1.1,1.8,1.9 (Issues 1.9.1,1.9.2), 1.10,9.1 (Issue 9.1.4) Abd Mubin Mohd Zain, MCMC
WP6: General Issues 2,4,8,9.1 (Issues 9.1.6, 9.1.7), 10
 
Untuk butiran selanjutnya mengenai WRC-19, Sila klik di sini.

Orang ramai yang berminat untuk menyertai NPWG, boleh berbuat demikian dengan mengisi borang pendaftaran dan kembalikan kepada npwg-19.sec@cmc.gov.my. MCMC akan menjemput mereka yang mendaftar untuk menyertai mesyuarat WP.
 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow