Spektrum

Gangguan Spektrum

Mengenai gangguan spektrum, anda boleh menghantar aduan Radio Frequency Interference (RFI) kepada MCMC mengikut seksyen 69, CMA. Prosedur untuk menghantar aduan RFI adalah seperti berikut:


Anda juga boleh mendapatkan bantuan teknikal daripada MCMC untuk menjalankan pengimbasan RFI dengan menghantar borang lengkap Permohonan Pengimbasan RFI kepada spectrum.monitoring@mcmc.gov.my.

Sila rujuk kepada 'Guidelines for Radio Frequency Interference (RFI) Submission' untuk lebih lanjut. 

Guidelines for Radio Frequency Interference (RFI) Submission
RFI Complaint Form
RFI Scanning Request Form 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow