Spektrum

Pengurusan Spektrum

Spektrum adalah sebahagian besar daripada kumpulan spektrum elektromagnet yang melibatkan radio frekuensi, juga dikenali sebagai gelombang radio. Bahagian lain spektrum digunakan untuk pelbagai perkhidmatan dan permohonan; seperti 

      •Amateur radio
      •Bluetooth
      •Broadcast terrestrial TV
      •FM radio
      •Global Positioning System (GPS)
      •Industrial, scientific, medical (ISM)
      •Maritime navigation signal
      •Mobile cellular communications
      •Near Field Communications (NFC)
      •Radar
      •Satellite TV
      •WiFi

Rangka Kerja Kawal Selia

Penggunaan spektrum dikawal selia untuk memastikan penggunaan spektrum digunakan dengan cekap dan dapat mengurangkan gangguan frekuansi. MCMC ditugaskan untuk mengawal dan memastikan penggunaan spektrum sejajar dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ("CMA") dan Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum) 2000.  

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Spektrum)  2000

Pelan Spektrum

Pelan Spektrum Plan ialah satu dokumen yang dibangunkan  oleh MCMC selaras dengan seksyen 172, CMA. Ia mengandungi maklumat peruntukan frekuansi untuk pelbagai perkhidmatan wayarles di Malaysia, peruntukan antarabangsa spektrum seperti dipersetujui oleh Kesatuan (ITU) Telekomunikasi Antarabangsa untuk tiga buah rantau, prosedur untuk tugasan dan penugasan semula spektrum dan maklumat umum penggunaan spektrum di Malaysia.

 Pelan Spektrum 
Carta Peruntukan Spectrum

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow