Malaysia tentunya mampu mencapai perkhidmatan kurier kelas pertama melalui pendekatan 4R.

Boleh Dipercayai (Reliability) – Kualiti Perkhidmatan

(Waktu Penghantaran dan Perkhidmatan Pelanggan)

Liputan (Reach) – Jangkauan Liputan yang Lancar

(e-Dagang dan Capaian Akhir)

Relevan (Relevance) – melalui Pertumbuhan Industri

(dalam Ekonomi Digital)

Daya Tahan (Resilience)

Kemampanan

*Kadar Pertumbuhan Tahunan Kompaun (CAGR) antara 2019-2025 **berdasarkan sampel daripada 36 buah syarikat.

Aspirasi Nasional

 

Menyediakan kualiti perkhidmatan dan liputan secara lestari dan berkesinambungan untuk rakyat Malaysia bagi menyokong pertumbuhan industri e-dagang kepada 30 bungkusan per kapita menjelang 2025.

Pencapaian

Kualiti perkhidmatan (QoS) berdasarkan kepada komitmen daripada pihak kerajaan dan industri.

 Projek digitalisasi yang diterajui industri dan pemetaan liputan kurier.

Pengukuhan Rangka Kerja Pelesenan.

Aspirasi Nasional

Kualiti Perkhidmatan Kelas Pertama untuk rakyat.

Peningkatan intergrasi dalam penghantaran terakhir 'last mile delivery '.

Pengalaman pelanggan yang memuaskan dan kelancaran penyampaian perkhidmatan.

3 Teras Utama

Kualiti

Menyediakan kualiti perkhidmatan untuk memastikan akauntabiliti dan ketelusan.

Integrasi

Memperkukuhkan integrasi penghantaran capaian akhir dengan menjangkau kawasan yang lebih luas untuk merapatkan jurang sosio ekonomi.

Pengalaman

Pengalaman pelanggan yang lancar melalui digitalisasi, inovasi dan tadbir urus.

PAKEJ - True North - Menuju Kelestarian Industri

 

Mencapai Kelestarian Industri

Kualiti Perkhidmatan (QoS) Kelas Pertama Serta Pertumbuhan Yang Disokong Oleh Liputan

True North

NPCIL menyokong aspirasi dalam memperkukuhkan industri kurier negara untuk pengguna dan pemain industri berdasarkan pelan strategik lima tahun (2021-2025).
 

Menyediakan mutu perkhidmatan dan liputan secara lestari dan berkesinambungan menyokong pertumbuhan industri e-Dagang daripada 14 bungkusan per kapita kepada 30 bungkusan per kapita menjelang 2025.


Teras 1
Mencapai Kelestarian Industri

Rangkaian PAKEJ

Perkongsian Aset dan Kerjasama dengan Posmen Komuniti

Cadangan Penambahbaikan Kenderaan Perdagangan Pos

Insentif untuk Menyokong Kemampanan Industri

Kualiti Perkhidmatan (QoS) Kelas Pertama Serta Pertumbuhan Yang Disokong Oleh Liputan
Teras 2

Piawaian Terbuka bagi Kualiti Perkhidmatan (QoS) serta Polisi Insuran

Kajian Semula Rangka Kerja Pelesenan

Peta Rangkaian Infrastruktur Kurier

Sistem Alamat Negara


*Pengiraan bungkusan per kapita sehingga Disember 2020 ( Analisa MCMC)


Manfaat PAKEJ

Menambah baik akses dan liputan.

Memberi lebih kebebasan kepada pengguna dan syarikat.

Peningkatan liputan dan integrasi dalam penghantaran capaian terakhir 'last mile delivery '.

Perkhidmatan dan liputan kurier berkualiti tinggi.

Pengalaman pelanggan yang memuaskan serta kelancaran integrasi penghantaran dan liputan.

Kelestarian industri.

Makmal Industri Pos dan Kurier Negara (NPCIL) yang telah berlangsung selama 8 minggu melibatkan seramai 108 ahli yang terdiri daripada 35 organisasi.

Undang-Undang Penafian / Dasar Peribadi / Dasar Keselamatan
Hak Cipta © 2021 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Semua Hak Milik Terpelihara.