Objektif Simposium

 

banner.jpg

SIMPOSIUM KEARAH MALAYSIA PINTAR

Objektif Bengkel
  1. Meningkat kesedaran dan memberi kefahaman yang jelas mengenai konsep Smart Malaysia dalam kalangan pemegang taruh utama.
 
  1. Platform perkongsian maklumat bagi pihak berkepentingan dalam pelaksanaan Visi Smart Malaysia.
 
  1. Memudahcara perbincangan mengenai isu dan cabaran berkaitan pelaksanaan Smart Malaysia di kalangan pemegang taruh utama.
 
 
Related Content