Previous Page  16 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 72 Next Page
Page Background

2

2017

Harga malar

c

Constant prices

1 PETUNJUK-PETUNJUK ASAS MALAYSIA

MALAYSIA BASIC INDICATORS

Tahun

Year

Suku

Quarter

Isi rumah

b

Households

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

Gross Domestic Product (GDP)

Penduduk

a

Population

Harga semasa

Current prices

(juta/

million

)

('000)

(RM bilion

/

billion

)

(RM bilion

/

billion

)

Indeks Harga

Pengguna (IHP)

d

Consumer Price

Index (CPI)

2016

4

31.07

7,599

328.6

290.6

115.2

2017

1

2

3

4

31.95

32.05

32.15

32.26

7,792

7,817

7,842

7,868

324.6

329.5

342.8

355.7

280.1

287.2

298.6

307.9

119.2

119.1

119.2

119.5

Sumber /

Source:

DOSM, MCMC