Previous Page  23 / 72 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 72 Next Page
Page Background

9

KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA BUKU MAKLUMAT STATISTIK

COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA POCKET BOOK OF STATISTICS

Johor

50

0

100

150

200

250

Kedah

Kelantan

Melaka

Negeri

Sembilan

Pahang

Perak

Perlis

Pulau

Pinang

Sabah

Sarawak

Selangor

Terengganu

W.P.

Kuala Lumpur

W.P.

Labuan

W.P.

Putrajaya

148.1

84.2

75.7

103.2

128.7

86.4

102.1

83.5

130.2

64.5

106.5

133.8

81.9

225.2

70.3

78.5

Kadar penembusan bagi 100 penduduk (%)/

Penetration rate per 100 inhabitants (%)

KADAR PENEMBUSAN JALUR LEBAR BAGI 100 PENDUDUK MENGIKUT NEGERI, 2017

BROADBAND PENETRATION RATE PER 100 INHABITANTS BY STATE, 2017

Malaysia, 117.3