Mengenai Kami

Prof. Dr. Tharek Abd Rahman

 
 

Prof. Dr. Tharek Abd Rahman telah dilantik sebagai anggota Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) pada 4 Ogos 2022 bagi tempoh selama dua (2) tahun.

Prof. Dr. Tharek Abd Rahman memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Kejuruteraan Elektrik dari Universiti Strathclyde, United Kingdom; Ijazah Sarjana dalam Kejuruteraan Komunikasi dari UMIST, Manchester, United Kingdom; dan Doktor Falsafah dalam Komunikasi Mudah Alih dari Universiti Bristol, United Kingdom.

Prof. Dr. Tharek Abd Rahman pernah berkhidmat di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Beliau menjalankan penyelidikan berkaitan komunikasi mudah alih, antena, dan rambatan. Sebelum ini, beliau telah menjalankan pelbagai kursus pendek mengenai komunikasi satelit dan mudah alih untuk industri telekomunikasi serta agensi-agensi kerajaan. Prof. Dr. Tharek telah menerbitkan lebih 300 kertas saintifik dan jurnal yang mana idea beliau telah mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Terdapat lebih daripada 30 pelajar PhD yang telah berjaya menamatkan pengajian di bawah seliaan beliau. Beliau juga seorang ahli yang aktif dalam beberapa entiti penyelidikan akademik dan telah dilantik sebagai Felo Akademi Sains Malaysia.

Prof. Dr. Tharek Abd Rahman memainkan peranan penting dalam membangunkan inisiatif 5G di Malaysia. Beliau menghubungkan dunia akademik dan industri, membentuk kerjasama dan perkongsian yang efektif. Ini termasuklah sesi libat urus dengan Forum Promosi Komunikasi Mudah Alih 5G Jepun (5G MF) dan Forum 5G Korea yang mempromosikan pemindahan pengetahuan serta kerjasama dalam pembangunan dan penyelidikan 5G.
 
Follow