Security Policy

 

Perlindungan Data 
Teknologi terkini termasuk perisian enkripsi digunakan bagi melindungi data yang dihantar dan standard sekuriti yang dipatuhi digunakan bagi menghindari akses tanpa kebenaran.
Sekuriti Penyimpanan
Semua penyimpanan dan penghantaran elektronik data peribadi adalah Selamat dan disimpan menggunakan teknologi sekuriti yang bersesuaian.
 
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow