Kunjungan hormat Pengerusi MCMC keatas Datuk Bandar Kuala Lumpur

Kunjungan hormat Pengerusi MCMC, Al-Ishsal Ishak dan pegawai-pegawai bersama Datuk Bandar Kuala Lumpur, YBhg. Dato' Nor Hisham bin Ahmad Dahlan.

Pertemuan itu bertujuan untuk memperkukuhkan jalinan kerjasama di antara kedua-dua pihak dalam meningkatkan kesalinghubungan dan juga mengenai penyediaan perkhidmatan jalur lebar di Projek Perumahan Rakyat PPR bagi merapatkan jurang digital.
 
 
Related Content
Kunjungan hormat Pengerusi MCMC, Al-Ishsal Ishak dan pegawai-pegawai bersama Datuk Bandar Kuala Lumpur, YBhg. Dato' Nor Hisham bin Ahmad Dahlan.

Pertemuan itu bertujuan untuk memperkukuhkan jalinan kerjasama di antara kedua-dua pihak dalam meningkatkan kesalinghubungan dan juga mengenai penyediaan perkhidmatan jalur lebar di Projek Perumahan Rakyat PPR bagi merapatkan jurang digital.
 
Share this article
Follow