Sesi Taklimat Pengerusi MCMC bersama Menteri Besar Kelantan

Sesi Taklimat Pengerusi MCMC bersama MB Kelantan, YAB Ustaz Dato’ Bentara Kanan Haji Ahmad bin Yakob dan para pegawai Exco serta agensi negeri mengenai jalinan kerjasama kerajaan negeri bagi meningkatkan capaian internet menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP).
 
 
 
Related Content
Share this article
Follow