Sesi Taklimat Pengerusi MCMC bersama Ketua Menteri Melaka

Pertemuan susulan pada 3 Julai 2019, Pengerusi #MCMC dan Ketua Menteri #Melaka, YAB Tuan Haji Adly bin Zahari membincangkan potensi jalinan kerjasama di antara kedua-dua pihak mengenai capaian internet di negeri itu menerusi Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP), penambahbaikan kepada infrastruktur telekomunikasi dan gentian optik serta penubuhan jawatankuasa untuk memantau pelaksanaan #NFCP di Melaka.
 
 
Related Content
Share this article
Follow