Sesi Taklimat NFCP oleh Pengerusi MCMC bersama pihak Industri Kepada YAB Menteri Besar Negeri Sembil