Spektrum

Penguntukan Spektrum

Penggunaan mana-mana bahagian daripada spektrum untuk menyediakan perkhidmatan komunikasi adalah dilarang melainkan penguntukan spektrum itu dikeluarkan oleh MCMC. Ada tiga (3) kategori penguntukan spektrum  di bawah CMA. Setiap jenis penguntukan mengandungi skop dan had terhadap kebolehan pemegang untuk mengalihkan atau mengambil tindakan terhadap seluruh atau sebahagian daripada penguntukan tersebut, tempoh sah penguntukan dan syarat-syarat yang dikenakan oleh Suruhanjaya. Tiga (3) kategori penguntukan spektrum adalah:

Penguntukan Spektrum
Penguntukan Radas
Penguntukan Kelas            


Pendaftaran Penguntukan

Senarai terkini pendaftaran penguntukan di bawah kategori masing-masing seperti di bawah:

Pendaftaran Penguntukan Spektrum 
Pendaftaran Penguntukan Radas 
Pendaftaran Penguntukan Kelas             

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow